Prima Deri müşterilerinin ihtiyaçlarına çevresel sorumluluklarından ödün vermeden cevap vermeyi hedefler:
Çevresel Etkileşim Değerlendirme Raporu ve Denetlemesi
Tabakhanemiz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mevzuatı doğrultusunda çevresel sorumlulukları ile ilgili olarak periyodik denetime tabi tutulmaktadır. Çevresel uyumluluğumuz Çevresel Etkileşim Değerlendirme Raporu ile onaylanmıştır.
Çevresel Danışmanlık
Prima Deri ayrıca özel bir çevre danışmanlık firması tarafından denetlenmektedir. Tüm operasyonel süreçlerimiz ve atık politikamız bir akredite çevre mühendisi tarafından kontrol edilmekte ve düzenlenmektedir.
Su ve Enerji Tasarrufu
Prima Deri daha az enerji tüketmek adına maliyeti daha yüksek makine parkına yatırım yapmıştır ve devam eden makine alımlarında bu prensibini uygulamaya devam etmektedir. Enerji kazanlarımızın tümü enerji kontrol sistemleri ile donatılmıştır. Su pompalarımız, soğutucumuz ve fabrikamızın aydınlatma sistemi maksimum enerji tasarrufu sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
Otomasyon Sistemi ve Kontrol Mekanizması
Fabrikamızda üretim süreçleri kısmi olarak otomatizedir ve özel bir kontrol programının denetimine tabidir.
Atık Su Yönetimi
Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi’ne bağlı Atık Su İşleme Merkezi’nin bir üyesi olarak tabakhanemizin atık suyunu işlenmek üzere bu üniteye yönlendirmekteyiz.
Su Terbiyesi
Multimedya filtrasyondan ve RO’dan meydana gelen multi-fonksiyonel ve çok katmanlı su işleme ünitemiz ile tabakhanemize gelen su ihtiyaç duyduğumuz kriterler doğrultusunda işlenmektedir.
Atık Malzemelerin Komşu Sanayiler Tarafından Kullanımı
Üretimimizin farklı aşamalarında (budama, kavaleto, yarma, traş, vb.) açığa çıkan atıklar çeşitli komşu endüstriler tarafından hammadde olarak kullanılmaktadır (örnek olarak: fırça üretimi, jelatin üretimi, yarma deri üretimi, kösele üretimi).
Sertifikalı Madde Kullanımı
Deri üretimimizin tüm aşamalarında kullandığımız maddelerin hepsi AB standartlarına uygundur.
Atık Hava Yönetimi
Hava kirliliğinin önüne geçmek amacıyla finisaj aşamasında açığa çıkan atık hava, su bazlı bir temizleme tünelinden geçirilmektedir.
Solvent Emisyonunun Azaltılması
Prima Deri’de solvent emisyonunu azaltmak amacıyla su bazlı finisaj maddeleri ve solvent içermeyen cila malzemeleri kullanılmaktadır.