PRİMA KALİTE POLİTİKASI:
Prima Ham Deri Seçim Süresi
Üretimimizin %90’ı Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden edinilen büyükbaş hayvan derileri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Kullanmakta olduğumuz ham derileri niceliksel ve niteliksel kriterler üzerinden değerlendirerek belirlediğimiz “yüksek cilt kalitesi bölgeleri”nden temin etmekteyiz.
Kireçten Yarma
Prima Deri’de tüm deriler daha yüksek cilt kalitesi elde etmek amacıyla kireçten yarılmaktadır.
Erkek ve Dişi Büyükbaş Derilerinin Ayrılması
Prima Deri’de erkek ve dişi büyükbaş derileri asla karıştırılmaz ve hiçbir ürün için bir arada kullanılmaz. Öküz ve inek derileri ham deri boşaltımı esnasında ayrılır. İnek derileri üretimimizin sadece %10’luk kısmını oluşturmakta ve sadece belirli ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır. Tüm müşterilerimizle Prima Deri’den temin ettikleri ürünlerin ham deri bilgisini daima paylaşırız.
Çift Aşamalı Kalite Kontrol Sistemi
Fabrikamızda deriler kromlu/kromsuz tabaklanmış aşamadayken 5 farklı kalite kategorisine ayrılmak üzere asorti edilir. Her ürün için kullanılacak olan ham derilerin kalite kategorisi bellidir ve hiç bir şekilde belirlenen kalite kategorisinin dışına çıkılamaz. Bu şekilde ürettiğimiz tüm artikeller için müşteriye vaad edilen kalitenin standartını sağlamış oluruz. Derilerimiz finisaj aşamasını takiben bu standardın korunduğunu teyit etmek ve standardın dışına çıkan derileri tespit etmek amacıyla bir kalite kontrol aşamasından daha geçmektedir.
Kalite Yönetimi
Tabakhanemizde otomatize kontrol sistemlerinden faydalanılmaktadır. Prima Deri çalışanları Prima Deri kalite prensiplerinin içselleştirilmesi ve uygulanması konusunda teşvik edilmekte ve denetlenmektedir.
Üretim Mükemmeliyeti
Kalite vaadimizi yerine getirebilmek amacıyla tabakhanemizde en son deri üretim teknolojisinden faydalanılmakta, dünyaca ünlü kimya şirketleri ile işbirliği yapılmakta ve yüksek tecrübeye sahip çalışanlarımızın uzmanlaştıkları özelliklere göre görev almaları sağlanmaktadır.